อนุทิน 63789 - parrot

parrot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “คุรุสภา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1

     ได้รับรางวัลครูสอนดีสอนเก่ง ระดับประเทศ ร่วมจัดการระบบ ดูแลเว็ปไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ได้รับรางวัล “ครูแก่นแท้” ให้ความรู้คู่คุณธรรม สาขาครูปฎิบัติการสอนดีเด่น ปี 2552 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “ผู้มีเมตตาธรรม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ร่วมบริจาคโลหิต ครบ 37 ครั้ง”

ณ วันที่ 4 กันยายน 2552” เตรียมตัวเพื่อเข้ารับเหรียญ ประจำปี 2553

เขียน 02 May 2010 @ 11:50 ()


ความเห็น (0)