อนุทิน 63788 - parrot

parrot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีผลงานดีเด่นในการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและสถาบัน

                เป็นครูที่ปรึกษาการประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ณ ศูนย์อุบลราชธานี ประจำปี 2552

                เป็นครูที่ปรึกษาและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันร่วมกับสังคมภายนอก โรงเรียนเสลภูมิพิทยา ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร ในระดับชั้น ม.6  คือรางวัลชนะเลิศ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

              เป็นครูที่ปรึกษา โครงงานคณิตศาสตร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การประกวดโครงงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552

    ได้รับรางวัลครูดียโสธร ในระดับเครือข่าย คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

เขียน 02 May 2010 @ 11:50 ()


ความเห็น (0)