อนุทิน 63787 - parrot

  ติดต่อ

ผลงานดีเด่นในการ ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน

       รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GSP ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์อุบลราชธานี จาก 63 โรงเรียน โดยมี 20 ศูนย์ทั่วประเทศ

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”          

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”

  เขียน:  

ความเห็น (0)