อนุทิน 63787 - parrot

parrot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผลงานดีเด่นในการ ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน

       รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ด้วยโปรแกรม GSP ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์อุบลราชธานี จาก 63 โรงเรียน โดยมี 20 ศูนย์ทั่วประเทศ

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”          

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”

เขียน 02 May 2010 @ 11:50 ()


ความเห็น (0)