อนุทิน 63785 - parrot

parrot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลรอบข่างและนักเรียน อาทิ จากการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางคณิตศาสตร์ ได้ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยปัญญา การเรียนรู้บนเว็ปไซต์ เผยแพร่เนื้อหา บทความ สาระคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและประยุกต์ สร้างนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นชุดฝึกทักษะ  โปรแกรมเพาเวอร์พอยด์  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต หนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น

เขียน 02 May 2010 @ 11:49 ()


ความเห็น (0)