อนุทิน 63784 - parrot

  ติดต่อ

นอกจากนี้ยังนำความรู้ทางด้านโปรแกรม GSP มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนทางเว็ปไซต์  บนห้องเรียน และนำเสนอกระบวนการเรียนที่ก้าวทันเทคโนโลยีเมื่อคราวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ รับการประเมินโรงเรียนในฝัน จนประสบความสำเร็จเป็นโรงเรียนในฝันโดยทักษะกระบวนการ ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ พัฒนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับดีมากอย่างภาคภูมิใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)