อนุทิน 63781 - parrot

  ติดต่อ

จากความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมาโดยตลอดของคุณครูนรีรัตน์  นาครินทร์ ที่ได้ทุ่มเท  ถ่ายทอด ความรู้ด้วยความรักและความจริงใจ อุทิศเวลา เตรียมการสอน ศึกษาเพิ่มเติม มีนวัตกรรมใหม่ ๆ หลากหลายมาป้อนเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนเสมอซึ่งนักเรียนรู้โดยได้แสดงความรักและเคารพครูมาโดยตลอดทำให้นักเรียนเกิดความรักวิชาคณิตศาสตร์ด้วย ดังผลงานที่ปรากฏจากการแข่งขันต่าง ๆ อย่างภาคภูมิใจ

  เขียน:  

ความเห็น (0)