อนุทิน 63780 - parrot

parrot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อผลงาน/พฤติกรรมเด่น : ครูผู้ฝึกสอนเยาวชนนักสร้างด้วยหัวใจรักและศรัทธาคณิตศาสตร์     จากการเข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานสร้างสรรค์บ้านประหยัดพลังงานและแก้โจทย์ปัญหาด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนด้วยโปรแกรม The Geometer Sketchpad ชนะเลิศระดับภูมิภาค เข้าร่วมแข่งขัน     ในระดับประเทศ ชื่อ : นางนรีรัตน์  นาครินทร์ โรงเรียน : คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 หมายเลขโทรศัพท์ โรงเรียน 045-791035  “ครูต้องรักและเมตตาต่อศิษย์ให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน          โดยเสมอหน้าอาทิการสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตร เป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจได้ของศิษย์”   เพราะข้าพเจ้าได้มีการแสดงออกในทางที่ดี มีสภาวะจิตใจที่ดีงามและมีความเชื่อถือที่ถูกต้องมาโดยตลอด ข้าพเจ้าจะมีความรัก ความเมตตาต่อศิษย์อยู่เสมอ มีความเอื้ออาทรที่ส่งผลดีต่อศิษย์ในทุก ๆ ด้าน

เขียน 02 May 2010 @ 11:46 ()


ความเห็น (0)