อนุทิน 63775 - parrot

parrot
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“ครูต้องรักและเมตตาต่อศิษย์ให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน          โดยเสมอหน้าอาทิการสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตร เป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจได้ของศิษย์”   เพราะข้าพเจ้าได้มีการแสดงออกในทางที่ดี มีสภาวะจิตใจที่ดีงามและมีความเชื่อถือที่ถูกต้องมาโดยตลอด ข้าพเจ้าจะมีความรัก ความเมตตาต่อศิษย์อยู่เสมอ มีความเอื้ออาทรที่ส่งผลดีต่อศิษย์ในทุก ๆ ด้าน 

เขียน 02 May 2010 @ 11:41 ()


ความเห็น (0)