อนุทิน 63774 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ตามล่าหาครูดี
    เมื่อคืนสนทนาธรรมกับกัลยาณมิตรรุ่นพี่จนดึก   ทราบว่าพี่แสวงหาครูดีทางธรรม
    ดั้นด้นศึกษาไปทั่ว...  ทั้ง ๆ ที่เราเองก็มีครูธรรมท่านเดียวกันมาก่อน  แต่พี่บอกว่า  "ปัญญาไม่ถึง" คงจริตใครจริตมัน  
  • บ่อยครั้งที่เราเสียเวลาแสวงหาผู้อื่นจนลืมกลับมาแสวงหาตนเอง  ธรรมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ใช่อยู่ไกล   อยู่ที่ขันธ์ห้าของเรา  รวมแล้วก็คือ รูปกับนามนี่เอง 
    มิใช่หรือ ?  ครูที่ดีที่สุดก็ไม่มีใครฉุดกิเลสเราออกได้       นอกจากตัวเราเองใช่หรือไม่ ?
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)