อนุทิน 63757 - เตือนใจ

20-21 เมษายน  2553  ไปอบรม โปรแกรม  Word Processor ขั้น advanced

ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยากรคือ ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์  ผู้เข้าอบรม ทั้งหมดเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย  เป็นอาจารย์ และนักศึกษา ยกเว้นเรา ซอกแซกเข้าไปอบรมกับเขาอย่างไรก็ไม่รู้

    น้องสุภาพสตรี แสนเรียบร้อย คนนึงถามว่าอาจารย์มาจากคณะไหน ..คุญไปคุยมาเธอก็คือ ดร.จากคณะวิทยาศาสตร์ ท่าทางเรียบร้อยน่ารัก  ไม่ถือตัวเลย ให้ความเคารพผู้สูงวัยน่าชมเชยจริงๆ

     ได้อะไรจากการอบรมมาเยอะ. ต่อไปนี้คงเลิกใช้ word  2003 แล้ว

เขียน 01 May 2010 @ 22:29 ()


ความเห็น (0)