อนุทิน 63747 - Ibm ครูปอเนาะ ڬوروفوندق

วันนี้ไปงานแต่งของลูกสาวดาโต๊ะ ในงานได้เจอเพื่อนๆหลายคน ก็มีบรรดาผู้บริหารโรงเรียนด้วย พบว่าบางคนได้เข้าสัมมนาที่ มอย.เรา บางคนได้เข้าร่วมที่ มอ.ปัตตานี บางคนเข้าร่วมที่ ม.ราชภัฏยะลา ที่ มอ. กับ มอย. ลักษณะคล้ายๆกัน คือ คนน้อยลง แต่ที่ ราชภัฏคนเพิ่ม จาก 90 เป็น 130 แต่ทุกกลุ่มบอกว่าที่ มอย. คุ้มที่ได้เข้าร่วม ที่ มอ.พวกเขาสลับกันหลับ ราชภัฏก็เช่นกัน ... เหตุเพราะความรู้ที่ได้มันสอดคล้องกับชีวิตประจำของพวกเขา นั้นคือ อิสลาม

เขียน 01 May 2010 @ 19:28 ()


ความเห็น (0)