อนุทิน 63712 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

  ติดต่อ

วันนี้ไปทำป้ายไวนิลเรียบร้อยแล้ว

น้องตุ๊กเป็นผู้ออกแบบและจัดทำไฟล์ให้

เตรียมหัวข้อสำหรับแถลงข่าวให้น้องต้อย(สป.)

  เขียน:  

ความเห็น (0)