อนุทิน 6371 - ทนัน ภิวงศ์งาม

  • วันนี้ได้รับอีเมล์จาก www.kroophra.net ความว่า
    "วันวิสาขบูชา ที่ ๑๙ พ.ค.นี้ เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านทำความดี
    โดยการให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม สวดมนต์ เวียนเทียนประทักษิณ เจริญภาวนา แผ่เมตตา หรือทำสาธารณประโยชน์อื่น ๆ"
  • ดีใจมาก และให้นึกถึงคำขวัญที่ว่า "สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข" ขึ้นมาจับจิต.
เขียน 19 May 2008 @ 07:37 () แก้ไข 19 May 2008 @ 12:54, ()


ความเห็น (0)