อนุทิน 63678 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นึกขึ้นได้ถึงการใช้คำถามเพื่อนำไปสู่กระบวนการคิดในขั้นที่ 4-6

พอสรุปได้ว่า การใช้คำถาม เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดนั้น

ครูควรเตรียมตัวให้พร้อม ศึกษาตัวอย่าง และเรียนรู้วิธีการตั้งคำถาม

ฉันนึกถึงกิจกรรมโครงงาน หรือ Project ต่างๆ

ที่นำมาให้เด็กได้compare ,contrast ให้สูงขึ้น

ซึ่งบ่อยครั้งก็พบว่ายากที่จะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจตรงประเด็น

แล้วนำไปสู่การวิเคราะห์

สังเคราะห์ และสรุปประเมิน ตัดสินใจเลือกได้

 

เขียน 29 Apr 2010 @ 20:46 ()


ความเห็น (0)