อนุทิน 63670 - pom

  ติดต่อ

บ้านเมืองเป็นสุขสงบได้เมื่อคนในชาติมีจิตสำนึกร่วมกัน มีจุดยืนร่วมกัน และมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วย 3D นี้น่าจะพอทำให้บ้านเมืองเราสงบสุขร่มเย็นเหมือนดังแต่ก่อนได้ "คิดดี พูดดี และทำดี" ฝากหลักการ 3D นี้ให้พวกเราทุกคนได้นำไปพิจารณาด้วย ไม่ใช่เพื่อใคร "เพื่อประเทศชาติ เพื่อตนเอง"

  เขียน:  

ความเห็น (0)