อนุทิน 63668 - Boo

Boo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้กล่าวไว้ว่า

“ฝรั่งเขาหัวเราะเยาะเราว่า เสียแรงที่มีรัตนาครบองค์สาม แต่เหมือนไก่ไม่นิยมชมของงาม

มัวตะกละตะกลามหาของกิน หมายความว่า การศึกษาที่ทำอยู่ มุ่งไปสู่อาชีพเสียทั้งสิ้น

ปริญญาท่วมท้นล้นแผ่นดิน แต่ขาดศีลขาดธรรมประจำใจ ... ขอให้เราชาวพุทธตระหนักว่า

“ชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตที่ดีที่สุด ศีลธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ดีที่สุด”

เขียน 29 Apr 2010 @ 14:44 ()


ความเห็น (0)