อนุทิน 63665 - มะปรางเปรี้ยว

เรียน สมาชิกผู้ใช้ทุกท่านค่ะ

จากกรณีที่สมาชิกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงว่ามีการใช้อนุทินเพื่อการเสียดสีหรือพาดพิงกันนั้น ทางทีมงานขอความกรุณาจากสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะ ในการใช้พื้นที่นี้ให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ นั่นคือ เพื่อเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ติดตามงานที่ทำ (AAR) หรือนำเสนอไอเดียปิ๊งแว้ป

ทั้งนี้ทางทีมงานขอความกรุณาจากทุกท่านงดการใช้งานที่ไม่เหมาะสมที่อาจะเป็นบ่อเกิดแห่งความขัดแย้ง และขอความร่วมมือดำเนินการเขียนตามที่ได้แจ้งขอไว้ในบันทึกการเมือง : ขอความร่วมมือและแจ้งแนวทาง สำหรับเขียนบันทึกและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองอย่างสันติและสมานฉันท์ ค่ะ

ขอความกรุณาเพื่อรักษาบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีในชุมชนแหน่งนี้ด้วยค่ะ และเพื่อรักษาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปค่ะ

เขียน 29 Apr 2010 @ 13:56 () แก้ไข 29 Apr 2010 @ 13:59, ()


ความเห็น (0)