อนุทิน 63655 - ทองหยอด

ไม่อยากแก้ตัวใด ๆ ว่าไม่เข้าใช้งาน g2k นานมากแล้ว เพราะภาระกิจหลายด้าน ทั้งงานราษฎร์ งานหลวง งานส่วนตัว งานครอบครัวครับ

เขียน 29 Apr 2010 @ 11:28 ()


ความเห็น (0)