อนุทิน 63652 - Ibm ครูปอเนาะ ڬوروفوندق

  ติดต่อ

ก่อนไปสตูล เจอท่านอธิการบดี อธิการบอกว่า เมื่อศึกษาศาสตร์สังคมต้องการ ศึกษาศาสตร์ของเราต้องอิสลามนำ และเราต้องแปลหนังสือการศึกษาอิสลามออกมามากๆ.. ไม่รู้ว่าท่านกล่าวถึงใช้ผมหรือเปล่า.. เพราะคนที่แปลได้ มองๆอยู่ก็มีผมกับหัวหน้าสาขา เลยทำให้ผมต้องหยิบยกหนังสือที่ผมเริ่มแปลหันกลับไปแปลใหม่.. ยอมรับว่าถ้าหนังสือใหม่ๆ แปลไม่ยากเท่าไร แต่หนังสืออิสลามต้องอ้างอิงหนังสือเก่าๆ หนังสือที่โลกมุสลิมยอมรับ สำนวนภาษาเขายากมาก และศัพท์ที่ใช้ทำให้ผมต้องเปิดดิกบ่อยมาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)