อนุทิน 63651 - อนุชิต

12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีและมีความสุข

1 คิดว่าเราต้องประสบความสำเร็จ  2  คิดว่าเราเป็นคนน่ารัก 3 คิดว่าเราเป็นคนน่าคบ

4 คิดว่าเราเป็นคนมีระเบียบ 5 คิดว่าเราเป็นคนกล้าหาญ 6 คิดว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดี 

7 คิดว่าเราเป็นคนน่าสนใจ 8 คิดว่าเราเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น 9 คิดว่าเราเป็นคนกว้างขวาง

10 คิดว่าเราเป็นคนแข็งแรง อดทน 11 คิดว่าเราเป็นคนมีบารมี 12 คิดว่าเราชอบด้านความสงบ      ที่มา : กองทุนคลังธรรมทาน ของ พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส 

(ศ.สียวน) 

เขียน 29 Apr 2010 @ 09:16 ()


ความเห็น (0)