อนุทิน 63649 - มาตายี

มาตายี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตื่นตี 5 อาบน้ำแต่งตัว ไปทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสที่ตนเองแก่ไปอีกปี...ไปสวดมนต์เจริญภาวนาต่อในช่วงเข้า วันนี้นั่งสมาธิจิตสงบมาก ขอบุญกุศลที่เกิดจากการเจริญภาวนาจงสำเร็จแก่บิดาของข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ภายใน/ภายนอกร่างกายและที่จะมาถึงตัวข้าพเจ้า เทวดาประจำตัวข้าพเจ้า พรหม มาร นาค ครุฑ อสูร กินรา เงือก ยักษ์ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ ภูติผีปีศาจ ผีเชื้อโรค ที่อยู่บริเวณนี้ ในขณะข้าพเจ้านั่งสมาธิหากเกิดบุญกุศลขึ้นเมื่อใด ขอให้ท่านอธิษฐานเอาบุญจากข้าพเจ้าไปได้เลย ขออย่าได้ขัดขวางการปฏิบัติภาวนาของข้าพเจ้า ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จงบันดาลบุญที่เกิดขึ้นแปรสภาพเป็นสิ่งต่างๆตามแต่อมนุษย์แต่ละดวงใจที่มาเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในเวลานี้ต้องการ แล้วขอให้บุญที่แปรสภาพแล้วนั้นเป็นของอมนุษย์แต่ละดวงใจตามที่เขาปรารถนานั้นเทอญ

เขียน 29 Apr 2010 @ 08:47 ()


ความเห็น (0)