อนุทิน 63633 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

Six Thinking Hats ของ Dr. Edward de Bono มีลักษณะคล้ายกับการจัดจราจรทางความคิด คือ รถแห่งความคิดวิ่งกันที่ละเลน เมื่อระดมความคิดด้านใดก็ให้เต็มที่กับด้านนั้น ด้านอื่นต้องหยุดก่อน

เขียน 28 Apr 2010 @ 20:45 ()


ความเห็น (0)