อนุทิน 63633 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

  ติดต่อ

Six Thinking Hats ของ Dr. Edward de Bono มีลักษณะคล้ายกับการจัดจราจรทางความคิด คือ รถแห่งความคิดวิ่งกันที่ละเลน เมื่อระดมความคิดด้านใดก็ให้เต็มที่กับด้านนั้น ด้านอื่นต้องหยุดก่อน

  เขียน:  

ความเห็น (0)