อนุทิน 63624 - หมอสีอิฐ

วันนี้ตั้งใจเยี่ยมบ้าน บ่าย.....

นึกอยากสำรวจพฤติกรรมการกินของผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบ

อยากรู้ว่าแบบฟอร์มแต่ละอัน เช่น สมุดประจำตัว เบาหวาน มีช่องใดที่ไม่ค่อยได้ใช้

เขียน 28 Apr 2010 @ 15:31 ()


ความเห็น (0)