อนุทิน 63607 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน   สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ.นครปฐม  จึงได้จัดการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการปลูกและการผลิตมะนาวนอกฤดู  ในวันที่3-4 พฤษภาคม พ.ศ.2535  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยแจ้งชื่อที่อยู่มาที่ 

ท่านอาจารย์รัฐกานต์ จันทร์แสงวสุ  

ที่เบอร์ 089-254-1552 ในเวลาราชการ

หรือโทร. (034) 281090  หรือ โทรสาร (034) 281091

คลิกเลยครับhttp://gotoknow.org/blog/samart9/354466

เขียน 27 Apr 2010 @ 20:38 ()


ความเห็น (0)