อนุทิน 63595 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน...๙๙๕ | 

คนเราส่วนใหญ่จะไม่ได้ต่างกันมากใน ๙๕%

ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม

ความแตกต่างจะอยู่ที่อีก ๕% สุดท้ายของงาน

 (หนุ่มเมืองจันท์.  สนุกคิดแล้วบิดขี้เกียจ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2553

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)