อนุทิน 63594 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๙๙๔ | 

"ดนตรี" นั่นไม่ใช่แค่ "ได้ยิน"

แต่เราสามารถสัมผัส-รู้สึก

เติมเต็มให้แก่กันได้

เหมือนกับ "ความดี"

ไม่ใช่เพียงแค่การคิด

แต่เราต้องลงมือกระทำด้วย 

(หนุ่มเมืองจันท์.  สนุกคิดแล้วบิดขี้เกียจ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2553)

เขียน 27 Apr 2010 @ 15:25 ()


ความเห็น (0)