อนุทิน 63590 - เจ้านายน้อย

  ติดต่อ

ติดต่อแล้วครับ !!

โรงเรียนเอกชนไท จะไปถึงไหน...

คุณวิโรจน์...ให้ข้อคิดว่า.."อย่าเพียงแต่พูด แล้วไม่ทำ"

ติดต่อโรงเรียนในจังหวัดเพื่อรวมกลุ่ม สร้างพลัง...ติดต่อประสานงานกินข้าว คุยกันนอกรอบด้วยกัน ดีไหม

ประธานกลุ่ม " ทำหนังสือเชิญในนามส่วนตัว...ดีกว่าไหม"

คุณศิรประภา " ยินดี..ทุกเมื่อค่ะ"

คุณพิชาติ ...(ติดประชุมอยู่)

คุณพนม..ยังติดต่อไมได้

จาก.."ชมรมบุคลากรครูผู้บริหารโรงเรียนเอกชนไทย"

  เขียน:  

ความเห็น (0)