อนุทิน 63587 - นายประหยัด เคลย์ พัฒนศิริ

  ติดต่อ

ผมเกิดมาชาตินี้

อดีตเพื่อนร่วมสถาบันการศึกษา  ปัจจุบันก็ เก่ง ดี มีน้ำใจ

เพื่อนร่วมสถานที่ทำงาน ก็เก่ง ดี มีน้ำใจ

บุตร ภรรยา ก็เก่ง ดี มีนำใจ

บรรพบุรุษ ก็เป็นคนดีมีน้ำใจยิ่งต่อเพื่อนบ้าน

ปัจจุบันไม่ว่าผมจะอยู่ตำแหน่งใดในสังคมนี้  จะไม่ถึงกับสูงส่ง

ก็ภูมิใจที่สุดที่เกิดมาเป็นผม

ไม่อาจทำให้ต้นหญ้าสูงเทียมตาล  แต่หญ้าก็มีประโยชน์แบบหญ้า  

หญ้าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็คลุมดินให้ชุ่มชื้น  รับความร้อนจากดวงอาทิตย์

ก่อนจะกระทบถึงดิน

ตายไปก็เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้อื่นได้งอกงาม

ถ้าจุดไฟเผาก็เป็นเชือเพลิงให้ได้อบอุนในยามที่อากาศหนาวเย็น

ถ้าชนในชาติไทยเรา  เต็มไปด้วยคนเก่ง และดี มีน้ำใจ เห็นประโยชน์ชาติ

มากกว่าประโยชน์ตน  ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็ต้องช่วยกันนะครับท่าน

พ่อ แม่ และ ครู คือผู้มีความสำคัญเบื้องต้น ในทุกชีวิต

คนทุกคน มีคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู เป็นหน้าที่แล้วละครับท่าน

  เขียน:  

ความเห็น (0)