อนุทิน 63587 - นายประหยัด เคลย์ พัฒนศิริ

ผมเกิดมาชาตินี้

อดีตเพื่อนร่วมสถาบันการศึกษา  ปัจจุบันก็ เก่ง ดี มีน้ำใจ

เพื่อนร่วมสถานที่ทำงาน ก็เก่ง ดี มีน้ำใจ

บุตร ภรรยา ก็เก่ง ดี มีนำใจ

บรรพบุรุษ ก็เป็นคนดีมีน้ำใจยิ่งต่อเพื่อนบ้าน

ปัจจุบันไม่ว่าผมจะอยู่ตำแหน่งใดในสังคมนี้  จะไม่ถึงกับสูงส่ง

ก็ภูมิใจที่สุดที่เกิดมาเป็นผม

ไม่อาจทำให้ต้นหญ้าสูงเทียมตาล  แต่หญ้าก็มีประโยชน์แบบหญ้า  

หญ้าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็คลุมดินให้ชุ่มชื้น  รับความร้อนจากดวงอาทิตย์

ก่อนจะกระทบถึงดิน

ตายไปก็เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้อื่นได้งอกงาม

ถ้าจุดไฟเผาก็เป็นเชือเพลิงให้ได้อบอุนในยามที่อากาศหนาวเย็น

ถ้าชนในชาติไทยเรา  เต็มไปด้วยคนเก่ง และดี มีน้ำใจ เห็นประโยชน์ชาติ

มากกว่าประโยชน์ตน  ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรก็ต้องช่วยกันนะครับท่าน

พ่อ แม่ และ ครู คือผู้มีความสำคัญเบื้องต้น ในทุกชีวิต

คนทุกคน มีคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู เป็นหน้าที่แล้วละครับท่าน

เขียน 27 Apr 2010 @ 13:14 ()


ความเห็น (0)