อนุทิน 63565 - มะปรางเปรี้ยว

GotoKnow Forum ครั้งที่ 2 : "เก็บประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี สู่มรดกทางความรู้ (Digital Heritage)"

GotoKnow Forum ครั้งที่ 2 : "ใคร" มาร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "เก็บประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี สู่มรดกทางความรู้ (Digital Heritage)"

เขียน 26 Apr 2010 @ 17:28 () แก้ไข 26 Apr 2010 @ 17:32, ()


ความเห็น (0)