อนุทิน 63564 - มะปรางเปรี้ยว

GotoKnow Forum ครั้งที่ 2 : "เก็บประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี สู่มรดกทางความรู้ (Digital Heritage)"

ประชุมทีมเพื่อติดตามความคืบหน้า สำหรับการเขียนบันทึกประชาสัมพันธ์ของทีม PR จะมีการปรับแผนใหม่

ส่วนงานอื่นๆ ก็ยังคงเป็นไปตามแผน

เขียน 26 Apr 2010 @ 16:08 () แก้ไข 26 Apr 2010 @ 17:32, ()


ความเห็น (0)