อนุทิน 63564 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

GotoKnow Forum ครั้งที่ 2 : "เก็บประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี สู่มรดกทางความรู้ (Digital Heritage)"

ประชุมทีมเพื่อติดตามความคืบหน้า สำหรับการเขียนบันทึกประชาสัมพันธ์ของทีม PR จะมีการปรับแผนใหม่

ส่วนงานอื่นๆ ก็ยังคงเป็นไปตามแผน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)