อนุทิน 63561 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนในโครงการหลวงเป็นคนที่มีความงามในจิตใจ เพราะถูกหล่อหลอมด้วยคนในที่มีจิตใจงาม

คนที่ทำงานอยู่ในองค์กรที่งาม ๆ เช่นนั้น จิตใจย่อมเป็นสุข และสนุกทุก ๆ ย่างก้าวที่เดินไป

องค์กรไทยต้องการที่จะทำความดี ขอให้ศึกษาโครงการหลวงเป็น Case study

ของดีอยู่ในเมืองไทยนี้แหละ ไม่ได้อยู่ไกลที่ไหน ดีด้วยใจ งามอย่างไทย ต้องยกนิ้วให้ "โครงการหลวง..."

เขียน 26 Apr 2010 @ 15:00 ()


ความเห็น (0)