อนุทิน 63557 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

บุญคือความสุขใจ ไม่ว่าใครต่อใครทำความดี เราร่วมยินดีกับเขาก็เท่ากับเราได้บุญแล้วเพราะความสุขใจได้เกิดขึ้นกับเราแล้ว

ขนมของโครงการหลวงทุกชิ้นที่เราได้สัมผัสและลิ้มรสนั้น นอกจากจะได้อิ่มกายแล้วเรายังได้ "อิ่มใจ" ไปกับความจริงใจของผู้ผลิตที่ตั้งใจนำสิ่งดี ๆ ส่งให้ถึงผู้บริโภค

เราทุก ๆ คนที่ซื้อสินค้าโครงการหลวง ก็ยังรู้สึกดีอีกว่า เงินที่เราเสียไป ก็จะย้อนคืนไปสร้างกิจกรรมดี ๆ สร้างคุณค่าชีวีของพี่น้องไทยด้วยกัน

ร่างกายต้องการอาหารเพื่อความอยู่รอดทางกาย จิตใจก็ต้องการความสุขใจเพื่อสร้างความอิ่มเอิบให้เกิดขึ้นภายในของตัวคน

เขียน 26 Apr 2010 @ 14:41 ()


ความเห็น (0)