อนุทิน 63556 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

อาจจะพูดง่าย ๆ ว่า โครงการหลวงเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมโดยมิได้หวังผลตอบแทนใด ๆ โดยเฉพาะทางด้านตัวเงิน แต่สินค้าที่มีออกมาจากในปัจจุบันเป็นเพียงผลพลอยได้จากการทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคมนั้น

แต่ธุรกิจในปัจจุบัน ตั้งใจเพื่อที่จะผลิตสินค้าและบริการเพื่อหวังกำไรเป็นหลัก โดยมีการทำตลาดเพื่อสังคมโดยมุ่งหวังที่จะสร้างภาพพจน์ หรือไม่ก็เป็นเพียง KPI ที่ถูกบังคับว่าต้องทำและต้องทำ

ดังนั้นความตั้งใจและรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมาย (Goals) ขององค์กรทั้งสองจึงแตกต่างกัน

องค์กรหนึ่งทำงานเพื่อความสุข อีกองค์กรหนึ่งทำงานเพื่อเงินเพื่อสั่งสมกิเลสและความทุกข์...

เขียน 26 Apr 2010 @ 14:35 ()


ความเห็น (0)