อนุทิน 63555 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความสำเร็จนั้นนอกจากตัวงานที่ดีแล้ว ความสำเร็จยังอยู่ที่ประสบการณ์ของบุคคลหรือทีมงานที่ได้ร่วมกระทำงานนั้น ๆ

ไม่ว่างั้นจะประสบความสำเร็จ ล้มเหลว จะกำไร หรือขาดทุน จะได้เสียงสรรเสริญ หรือนินทา แต่ทั้งสุดทั้งปวง ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ก็จะกลายเป็นพลังที่ทีมงานทุก ๆ คนได้รับ...

เขียน 26 Apr 2010 @ 14:30 ()


ความเห็น (0)