อนุทิน 63549 - ตุ้ม

  ติดต่อ

สำนักงานสสจ.ตราด เริ่มโครงการพัฒนาทักษะนักวิจัยด้านสุขภาพ โรงพยาบาลตราดมีผู้สนใจทำโครงการศึกษาจำนวน 7 เรื่อง เช่น 1. ปัจจัยความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  2.การสำรวจสุขภาวะของผู้สูงอายุจังหวัดตราด 3.การประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยในโรงพยาบาลตราด 4.พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลล์ในผู้ป่วยแผลในกระเพาะอาหาร

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)