อนุทิน 63547 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

   อันบุคคลนั้นมีความสำคัญที่จิตใจ เมื่อจิตใจมั่นคงซื่อตรงแล้ว
ทุกสิ่งในตัวตนของเขา   ย่อมมั่นคงซื่อตรงดั่งจิตใจที่ตั้งปณิธานไว้
แม้กระทั่งคำพูดที่ไร้แก่นสาร ก็ยังสามารถรักษาความสัตย์นั้นไว้ได้
ย่อมไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันอันใด นอกจากใจที่ซื่อตรงเท่านั้น

เขียน 26 Apr 2010 @ 11:06 ()


ความเห็น (0)