อนุทิน 63542 - มหาพน คนเมืองขอน

ฉันเกิดมาในครอบครัวชาวนา พ่อแม่เป็นชาวนา พ่อได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้รับเลือกตั้งจากชาวบ้านให้เป็นกำนัน  ฉันอยากเรียนหนังสือ แต่พ่อไม่มีเงินพอจะส่ง แต่ได้ส่งฉันไปบวช เพื่อเรียนหนังสือ    ฉันได้อาศัยใบบุญของพระพุทธศาสนา อยู่ด้วยศรัทธาพุทธศาสนิกชน ฉันปฏิบัติศาสนกิจไปด้วย เรียนหนังสือไปด้วย จนฉันสอบได้เป็นมหาเปริยญ สอบเทียบได้จบ มศ.๕ ฉันลาสิกขาออกมาสอบเรียนต่อ อยากเป็นครู ที่สุดฉันได้เข้าเรียน มนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย ที่ มศว ประสานมิตร ฉันดีใจที่เรียนจบ ตั้งใจต้องการกลับไปเป็นครูที่บ้านเกิด ด้วย"สำนึกรักบ้านเกิด" ถูกปลูกฝังจากรั้วเทา-แดง   ส่วนที่บ้านเกิด พ่อของฉันเป็นกำนัน เป็นประธานสภาตำบลโดยตำแหน่ง พ่อชวนชาวบ้านสร้างโรงเรียน ด้วยเหตุผลว่า  ถ้ามีโรงเรียนเด็กบ้านนอกก็คงได้เรียนหนังสือ ชาวบ้านทั้งตำบลเห็นชอบสละเงินครัวเรือนละ ๒๐ บ้าน ข้าวเหนียวครัวเรือนละ ๑ ถัง  นำมาเป็นทุนซื้อที่ดิน สร้างโรงเรียน ได้พื้นที่ ๓๕ ไร่   ฉันเรียนจบ มาสอบบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน ..ฉันภูมิใจที่ได้เป็นครูสอนเด็กบ้านเกิดฉัน"

เขียน 26 Apr 2010 @ 00:56 ()


ความเห็น (0)