อนุทิน 63475 - ปาริฉัตร

โรงเรียนในเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา  2553 แล้ว

เขียน 24 Apr 2010 @ 11:22 ()


ความเห็น (0)