ติดต่อ

อนุทิน #63475

โรงเรียนในเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้เริ่มใช้ในปีการศึกษา  2553 แล้ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)