อนุทิน 6346 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

  ติดต่อ

16 พฤษภาคม 2551  เดินทางมาสวนป่า มหาชีวาลัยอีสาน  กับจิ๋ม ป้อม เขียว  เล็ก  

17-18 พฤษภาคม 2551   มีกิจกรรมกระบวนกร โดยอ.มนตรี กับ อ.ประสาท จากขวัญเมือง  มีคนกลับบ้างแล้วบางส่วน  

19 พฤษภาคม 2551  จะมีกิจกรรมต่ออีกครึ่งวัน วางแผนกลับ กทม. 13.30 น. รถทัวร์ 99 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)