อนุทิน 63441 - ไกทอง มุดผากิตติเดช

สังคมวุนวาย  ผู้คนเห็นแก่ตัว  เห็นแต่ประโยชน์ของตัวเอง  ต้องใช้สติในการแก้ไขปัญหา  ต้องมีคุณธรรม  จริยธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท

เขียน 23 Apr 2010 @ 10:58 ()


ความเห็น (0)