อนุทิน #63441

สังคมวุนวาย  ผู้คนเห็นแก่ตัว  เห็นแต่ประโยชน์ของตัวเอง  ต้องใช้สติในการแก้ไขปัญหา  ต้องมีคุณธรรม  จริยธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท

เขียน:

ความเห็น (0)