อนุทิน 63441 - ไกทอง มุดผากิตติเดช

  ติดต่อ

สังคมวุนวาย  ผู้คนเห็นแก่ตัว  เห็นแต่ประโยชน์ของตัวเอง  ต้องใช้สติในการแก้ไขปัญหา  ต้องมีคุณธรรม  จริยธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท

  เขียน:  

ความเห็น (0)