อนุทิน 6342 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@6330 สันดานดิบของมนุษย์ ยุคไหน ๆ ก็ไม่แตกต่าง

ในบางยุค ที่มีอารยธรรมหน่อย บางชั่วคน อาจมีวิถีสังคมที่ขัดเกลา หรือควบคุม หรือตีกรอบไว้

แต่เมื่อใดที่สังคมเสื่อมสลายลง สันดานดิบก็จะหลุดกรงออกมา

ยามโหดร้าย สัตว์ป่าฆ่า คนก็ฆ่า

สังคมที่มีอารยธรรม คือสังคมที่สามารถปลูกเมตตาธรรมลงในความแห้งแล้งของสังคมเองได้สำเร็จ แต่ก็อาจเฉาตายได้ในชั่วคนเดียว

ในพม่า ลองมองย้อนไปชั่วคนเดียว ใครจะไปคิดว่า คนอย่างท่าน อู ถั่น ที่เป็นเลขาธิการของสหประชาชาติที่ทั่วโลกยกย่อง จะเป็นคนชาติเดียวกับที่หนึ่งชั่วคนถัดมา จะเป็นที่ "ต้องตื่นตะลึง" ของทั่วโลกเรื่องผลจากพายุนาร์กิส ?

เขียน 18 May 2008 @ 23:04 () แก้ไข 19 May 2008 @ 08:28, ()


ความเห็น (0)