อนุทิน 63363 - ศรีกรม

  • ๑๙ เม.ย.เข้าสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  • ๒๐ เม.ย. เข้าประชุมโครงการจัดทำรายการสมรรถนะตามหน้าที่กลุ่มงาน
  • ภาคบ่ายประชุมเกี่ยวกับการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่
  • เข้าทำงานตามปกติ
  • คติ...อยากว่ายน้ำเป็น ต้องกระโดดลงน้ำ อย่าอยู่บนฝั่ง...
เขียน 22 Apr 2010 @ 14:28 ()


ความเห็น (0)