อนุทิน 63362 - เปนไท

วันนี้ฟ้าชักจะขุ่นมัว เพราะเมฆหมอกของหลากสี หลั่งลงมาเถิดเพื่อความชุ่มเย็น

ตกลงมาราดรดใจคนที่โง่เขลาเบาปัญญา ประชาชีเดือนร้อนวุ่นวายไม่เห็นค่า ตกลงมาให้สีของแผ่นดินถิ่นนี้เป็นสีเดียวกัน

เขียน 22 Apr 2010 @ 13:06 ()


ความเห็น (0)