อนุทิน 63348 - ณัฐพัชร์

แสงตะวันไม่ได้ขึ้นหลังเที่ยงคืน ถึงแม้ว่าหลังเที่ยงคืนจะคือวันใหม่

จิตวิญญานในชีวิตประจำวัน ในโครงการวิจัยพัฒนาสุขภาพจิตวิญญาณบุคลากรในสถาบันสร้างเสริมสุขภาพ
กระบวนกรชักชวนค้นหาคุณค่าในตนเอง (Value Yourself) ให้รู้จักตนเอง (Knowing Yourself) เพื่อให้เข้าใจตัวตนที่แท้จริง ...

พื้นฐานชีวิต : รอบรู้ (Wise)
การแสดงออก : นิ่มนวล (Gentle)
ความสัมพันธ์ : ปฏิบัติจริง (Practical)
รักษาดุล : รอบรู้ (Wise)
การให้ประโยชน์ : ไม่ซับซ้อน (Uncomplicated)
ผลลัพธ์ : สร้างสรรค์ (Creative)

จะจริงแท้ หรือจริงเทียม ขอเพียงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราได้รับมานั้นคือตัวเรา หรือเป็นของเรา .... ถือซะว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเราเอง และแบ่งปันสิ่งดีงามให้กับผู้คนรอบข้าง ...

เขียน 21 Apr 2010 @ 23:13 () แก้ไข 21 Apr 2010 @ 23:19, ()


ความเห็น (0)