อนุทิน #63340

วันนี้นำมาลัยดอกมะลิไปกราบสวัสดีปีใหม่และขอพรจากคณบดี

เย็นๆพวกเราชาว มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากอธิการบดี

เขียน:

ความเห็น (0)