อนุทิน 63328 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๙๙๒ |

ได้รับแจ้งจากสายฯ ว่า มีผู้หงุดหงิดหัวใจในเรื่องโรคลักปิดลักเปิด ;)

@63327 ... มีเหตุผลดังนี้นะขอรับ

1. การฝึกให้นักศึกษาเขียนบล็อกเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในอนาคต (ว่าที่คุณครู) อยู่ในขั้นตอนของการกล่อมเกลาการเขียนบันทึกที่ดีอยู่ ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาเปิดให้อ่านเฉพาะสมาชิกไปก่อน จนกว่าคุณครูมั่นใจว่า เขาพร้อมที่จะเป็นบล็อกเกอร์ที่ดี

2. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาหลาย ๆ คนยังอยู่ไม่มีความชำนาญในการควบคุมบล็อก บางคนไปปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น อาจจะเป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เรื่องนี้กระผมก็เม้ง ๆ อยู่ เดี๋ยวเสาร์-อาทิตย์นี้จะไปจัดการให้ครับ เพราะผมก็จะเข้าไปแนะนำก็ยังไม่ได้

3. นักศึกษาไม่ได้รับการฝึกอบรมเป็นเรื่องเป็นราวนะขอรับ แต่เป็นการแนะนำให้มาทดลองใช้ บวกกับ การศึกษาด้วยตนเอง จึงเป็นอย่างที่เห็น ;)

เขียน 21 Apr 2010 @ 18:25 ()


ความเห็น (0)