อนุทิน 63316 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ใครนะสร้างค่านิยมว่าคนเราเกิดมาต้องมี "ครอบครัว" มีแฟน มีลูก

เรียนหนังสือให้จบ ทำงานดี ๆ มีแฟน มีลูก ลูกได้งานทำ แล้วเราจะมี "ความสุข...?"

ใครบอกเราว่าจะอยู่คนเดียวไม่ต้อง อยู่คนเดียวมันเหงา ไม่มีเพื่อน ความเหงาเคยฆ่าคนไหม คนมีครอบครัวเคยฆ่ากันเองหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม...

  เขียน:  

ความเห็น (0)