อนุทิน 63310 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังของคนไทยในที่ราบก็ไม่ต่างอะไรกับการปลูกฝิ่นของคนไทยในบนภูเขาสูง

ฝิ่นทำให้เป็นยาเสพติด อ้อยและมันสำปะลังสร้างให้คนยึดติดใน "เงิน"

คนที่เสพฝิ่นทำร้ายได้เฉพาะตัวเองหรืออย่างมากก็คนใกล้ชิด แต่คนที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวตามระบบเศรษฐกิจนั้น ทำลายธรรมชาติ ทำลายคุณภาพของสังคมและโลกใบนี้ด้วย "ความร้อน"

ปุ๋ย สารเคมี เครื่องจักร ถูกระดมลงไปเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักการเกษตรเชิงเดี่ยว

ในน้ำไร้ปลา ในแต่มีหอยเชอรี่ สู้กันไป ฆ่ากันไป สร้างนิสัย "ความเห็นแก่ตัว"

ไม่เคยเห็นไร่มันที่ไหนร่ม ไม่เคยเห็นไร่อ้อยที่ไหนเย็น เคยเห็นแต่บนเขาที่อุดม ร่มเย็น พึ่งได้ทั้งกายใจ...

เขียน 21 Apr 2010 @ 11:48 ()


ความเห็น (0)