อนุทิน 63305 - คุณพิทักษ์

Your Home Page displays interesting content from your friends. Share messages and photos with your friends using the Publisher.
You control your experience. เีรียนมาก about how privacy works on Facebook.

เป็นข้อคิดเตือนใจว่า ..การใช้ระบบแปลอัตโนมัติ อาจสื่อความออกมาเพี้ยน และนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ 

คำว่า เรียนมาก มาจาก learn more?

เขียน 21 Apr 2010 @ 08:47 ()


ความเห็น (0)