อนุทิน 63289 - รีไซเคิลแมน

นึกถึงบทความ สิ่งที่พ่อสอนมา...เกิดปัญญากับลูก ทีไร

 • จิตใจชุ่มฉ่ำทุกที
 • เลยอยากจะบอกว่า หากใครทำได้ครบทุกข้อ จะเกิดปัญญา มองเห็น และเำกิดการพัฒนา
 • คำสอนที่พ่อสอนลูกนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อลูกยิ่งนักคือ

     1. ให้มีสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา
     2. ให้สำนึกรับผิดชอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่และจริงใจ
     3. ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น
     4. ให้ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง
     5. ให้ตั้งจิต ตั้งใจ ให้เที่ยงตรงหนักแน่น และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เต็มกำลังและความสามารถ
 • ข้อ 1 ทำ --> ข้อ 2 ผลสืบเนื่องจากข้อ 1 --> ข้อ 3 เห็นคุณค่าของข้อ 2 --> ข้อ 4 ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างแท้จริง --> ข้อ 5 เป็นผลสืบเนื่องจากข้อ 4
เขียน 20 Apr 2010 @ 22:44 () แก้ไข 21 Apr 2010 @ 00:21, ()


ความเห็น (0)